Cad ritningar - 3D ritningar - 3D Modeller

Cad ritningar till INOXA

cad ritningar

Ovan en cad ritning åt INOXA. De har ett av marknadens bredaste sortiment inom glasräcken, rostfria räcken, altanräcken och aluminium räcken för trappor, balkonger, altaner och offentlig miljö. De cad ritningar och 3d ritningar som gjorts åt INOXA har fungerat som marknadsförings- och informationsmaterial för företagets produkter. Mer om INOXA. Gör som Inoxa, kontakta Cadtech om en cad ritare sökes som i grunden är utbildad ingenjör i maskin- och gjuteriteknik, kan inom dessa områden även hjälpa till som konstruktör.

Cad ritningar till MECTOOL

cad ritningar

Mectool en av Cadtechs kunder, här visas en transportör som de tillverkar. Mectool Sweden AB är sedan 1992 en av världens ledande tillverkare av transportörer och lyftarmar. Deras produkter används inom en rad olika branscher runt om i världen, hos så väl små som multinationella företag. Besök Mectool för att läsa mera om deras verksamhet. Se fler 3d ritningar på Mectools detaljer. Alla detaljer som det gjorts cad ritningar på har först gjorts som 3d modeller och från dessa har 2d ritningar och bilder skapats.

Cad ritningar till HALLABRO PLAST

cad ritningar

En av Cadtech största uppdragsgivare är Hallabro Plast, ett företag som tillverkar betong- och glasfiberprodukter. De cad ritningar som gjorts har använts till olika användningsområden. Det har varit 3d ritningar för modelltillverkning, cad ritningar i 2d format i dxf format för skärning av glasfiber, cad ritningar i både 3d- och 2d format för tillverkning. Genom att rita sina produkter i ett 3d program kan en snygg och funktionsvänlig design erhållas. Exempel på detta är sidoskydd till lastbilar och sandlådor för sand och redskap.

Cad ritningar till QFORM

cad ritningar

En av de första kunderna till Cadtech är Qform som tillverkar, lagerför och distribuerar egna ställningssystem, samt ställningskopplingar och tillbehör. De cad ritningar som gjorts har i huvudsak använts för tillverking och som försäljningsunderlag. Alla cad ritningar som Cadtech gjort har först i cad programmet Ironcad gjorts som en 3d ritning och sedan genom automatik skapat en 2d ritning. Det ingår många olika delar i ett ställningssystem där har antalet cad ritningar blivit många.

Cad ritningar till olika användningsområden

Cad ritningar - monteringsanvisningar

cad ritningar

Cad ritningar som bilder är ett utmärkt sätt att visa hur något tex. ska monteras. Är cad ritningen gjord i ett cad program som en 3d ritning så kan man enkelt skapa de instruktionsbilder man behöver. Det ritprogram som använts är Ironcad i vilket man kan rita både 3d ritningar och 2d ritningar i olika filformat till önskat användningområde. Ett företag där Cadtech varit cad ritare åt PR Home som behövde cad ritningar på några av de lampor de säljer. Dessa 3d ritningar exporteras till Step format för att kunna användas i ett dataprogram för att inreda en bostad, restaurang mm.

Nedan 2 st 3d ritningar där Cadtech varit cadritare till en av företagets kunder. Cad ritningarna visar uppbyggnad av detaljer som denna kund tillverkar och monterar.

cad ritningar

Cad ritningar - tillverkning

cad ritningar

Ett stort område där en cad ritning används är tillverkning, modellframtagning och CNC bearbetning är något av detta. För att bli en bra cad ritare så behöver man dagligen arbeta med detta samt ha ett bra cad program. Söker du hjälp av en cadritare eller 3d ritare för att tex. erhålla en 3d fil för att kunna skriva ut en detalj i en 3d skrivare kontakta då Cadtech, mer om 3d ritningar. Innan man startar upp en tillverkning som kräver dyra verktyg kan det vara bra att börja med att printa ut en prototyp med en 3d skrivare för att tex. kontrollera funktion och design. Cadtech i Älmhult använder sig av cadprogrammet Ironcad som är ett kraftfullt ritprogram att rita 3d ritningar och 2d ritningar med. Ironcad är ett av många cad program som idag finns att tillgå. I Sverige är nog Solidworks och Inventor mer kända. Ett cad program kan exportera sina filer i olika format vilket gör det möjligt att tex. öppna en cad fil gjord i Solidworks i Ironcad.

Nedan verkliga detaljer gjorda av Hallabro Plast från cad ritningar på sidoskydd.

cad ritningar