DWG RITNINGAR

Få hjälp att skapa 2d cad ritningar i olika format, tex. dwg ritningar och dxf ritningar

Ett vanligt format av 2d ritningar är dwg format som används inom många olika branscher, tex. inom tillverkningsindustrin. Många maskiner inom tillverkning kan läsa av dwg format och tillverka därefter tex. för att skära ut plåt med skärmaskin. Cadtech är ett företag som efter 3d ritningar kan ta fram dwg ritningar och dxf ritningar. Skillnaden mellan dwg och dxf är endast formatet filerna sparats i.

  • Cadtech i Älmhult
  • Tele : 070-3272931
  • E-post : Kontakt

cad ritningar

Kontakta Cadtech då du behöver dwg, dxf eller pdf ritningar, på köpet får du 3d ritningar.

dwg ritningar dwg ritningar dwg ritningar dwg ritningar

Hjälp med dwg ritningar

Det underlag Cadtech behöver från dig för att kunna skapa en dwg ritning är en befintlig pdf ritning, bild, skiss eller en prototyp. För att göra en dwg ritning görs nästan alltid först en 3d ritning vilken sedan används för att ta fram en 2d ritning i önskat format vilket kan var i dwg, dxf eller i pdf. Kanske är det så att du har dwg ritningar och vill 3d ritningar, då kan Cadtech rita av dina ritningar och på detta sätta ta fram dwg ritningar. Har du en dwg ritning som du vill kunna öppna så finns det gratis dwg viewer att ladda hem från nätet.

Nedan bilder på 3D ritningar och cad ritningar till några av Cadtechs kunder. I några fall har dwg ritningar gjorts för att kunna användas för tillverkning. Klicka på en bild för att se fler bilder och att läsa mera om kund och uppdrag.

cad ritningar cad ritningar

cad ritningar cad ritningar

cad ritningar cad ritningar

Cadtech i Älmhult använder sig av cadprogrammet Ironcad som är ett kraftfullt ritprogram att rita 3d ritningar och 2d ritningar med. Ironcad är ett av många cad program som idag finns att tillgå. I Sverige är nog Solidworks, Autocad och Inventor mer kända. Ett cad program kan exportera sina filer i olika format, tex. som dwg och dxf vilket gör det möjligt att tex. öppna en cad fil gjord i Solidworks i Ironcad. Nedan några bilder på redskapslådor som Hallabro Plast tillverkar där Cadtech varit cad ritare. Denna låda kan göras i två varianter därför olika färger på 3d ritningarna. Modellerna tillverkades från 3d ritningarna därför har inga dwg ritningar gjorts.

cad ritare cad ritare cad ritare

Har du en ide eller uppfinning på gång och behöver ha underlag vilket kan vara dwg ritning, cad ritning eller en 3d modell för att gå vidare med ditt projekt (tex. 3d ritningar för 3d skrivare) så kan Cadtech i Älmhult som cad ritare och cad designer hjälpa dig med detta. Detta gäller både företag och privatpersoner. Ett första steg kan vara att tillverka en prototyp med en 3d skrivare. Det du behöver är en 3d ritning vilket Cadtech kan hjälpa dig med. Det ritprogram som använts är Ironcad i vilket man kan rita både 3d ritningar och 2d ritningar i olika filformat tex. som dwg, dxf, step och pdf till önskat användningområde. Även om man har 3d ritningar så kan det i vissa fall vara av värde att kunna ta fram dwg ritningar eller ritningar i andra format. Då handlar det mest om att kunna se vilka dimensioner en detalj har. Nedan exempel på två 3d ritningar där Cadtech varit cad ritare, gjorda åt PR Home. Dessa filer exporteras till 3d ritningar och som dwg ritningar för att kunna användas i ett dataprogram för att inreda en bostad, restaurang mm.

cad ritare cad ritare 3d ritning lampa

Dwg ritningar

Nedan ser du 3 st dwg ritningar gjorda år Rillco. Det är detaljer som används till byggnadsställningar. Cadtech har ritat alla ingående detaljer till deras byggställning som 3d ritningar. Många av dessa 3d ritningar har använts för att sedan skapa 2d ritningar. En del av dessa ritningar har sedan exporterats till dwg ritningar för att fungera som tillverkningsritningar.

dwg ritningar dwg ritningar dwg ritningar

Om Cadtech i Älmhult

Cadtech i Älmhult erbjuder att vara cad ritare och cad designer till både företag och privatpersoner hjälp att ta fram cad ritningar, 3d ritningar, dwg ritningar, ritningar som dxf och pdf mm. Nedan sidor innehållande information om företaget.

HEM Om företaget Priser
Kontakt 3d ritning Dwg ritningar